گناه من است...

چقدر مغرور و پر ادعا شده ای...؟؟؟

تقصیر تو نیست...

گناه من است!!!

روزی که دستت را گرفتم به یاد می آوری...؟؟؟

بنده ای بیش نبودی...

من خدایت کردم!!!


/ 4 نظر / 26 بازدید
کوله پشتی

کاش الان میشد برم روی یکی از تاب های این دور و اطراف که ساکت بود میشستم و سعی میکردم بدون این که به اینده و گذشته فکر کنم به یاد کودکی فقط تاب بخورم تا اروم شم...

KosaR

لایک برادر لایک[گل]

negin

قالبت خیلی نازه