جانشین ناگفته هایم...

سکوتی را که تو نتوانستی بفهمی...

چه زیبا ترجمه کرد...

تنهایی.

متاسفم...

برای خودم...

اشتباه بود...

از همان ابتدا!!!

سکوتم جانشین تمام ناگفته هایم بود...

که تو گوش شنیدنش را نداشتی!!


 
/ 1 نظر / 26 بازدید
کوله پشتی

از وقتی رفته ای چشمانم را نبسته ام ، روی پلکم نشسته ای [گل]